תחרות דצמבר 2019

שם התחרות: ארנבים, דגי פיראניה ושועלים

 

פרס: ערכת 

ActivePuzzle Complete

תאריך הגשה: 31 בדצמבר 2019

משימה: הארנבים המסכנים חוצים את הנחל מעל גשר העצים כשהם עשויים להיות מותקפים בזמן החציה על ידי דגי פיראניה ולאחר החציה על ידי שועלים שיוצאים מהיער. דגי הפיראניה פעילים רק בזמן שהטמפרטורה הינה מעל ל 30 מעלות צלסיוס.

באמצעות ערכת ActivePuzzle בנו רובוט שיגן על הארנבים מפני דגי הפיראניה ומפני השועלים: הרובוט ישלוט בשער המסתובב שבכניסה לגשר ויאפשר לארנבים לחצות רק כאשר אין סכנה.

הערות: 

  • ניתן להשתמש בכל אחת מאבני הפאזל שבערכת ActivePuzzle

  • ניתן להשתמש באותו חלק פאזל מספר פעמים

  • ניתן להשתמש בגלגל השיניים יחד עם פאזל מנוע כפי שמודגם באיורים שבצד.

יש לצרף לפתרון תמונה או תרשים של מבנה הרובוט בפתרון - ניתן לבצע זאת בכל צורה, כולל כתיבת הפתרון בטקסט, כל עוד נוכל להבין את הפתרון.

הזוכה: מבין אלו שיגישו פתרון נכון יוגרל הזוכה. לאחר מכן נפרסם את שם הזוכה. 

להגשת פתרון יש להקליק כאן!

Hint

The IR transmitter and receiver can be positioned towards each other on both sides of the creek, so that information about foxes on the forest side can be transmitted to the gate side. See the images below.

ABOUT US

Here in ActivePuzzle we love to learn by playing (honestly, who doesn't?), and this is why we invented the ActivePuzzle game. We are scientists and engineers who happened to be educators. For a long time we were seeking a language to express exciting ideas. We believe we found it.

Subscribe to ActivePuzzle:

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon

© 2019 ActivePuzzle